Dewaele Consultancy - Power for your Organisation

Bedrijfscultuur is de sleutel tot kwaliteit… en de taak van de leider is de schepping en beheer van cultuur. (Edgar Schein)
Kwaliteitssystemen invoeren betekent per definitie veranderen en zelfs continu veranderen en verbeteren. Veranderen betekent weerstanden opwekken. De theorieën over bedrijfscultuur vinden hun oorsprong in de ontdekking van deze weerstanden die de veranderingsprocessen zeer vaak tegenhouden. Het belang van bedrijfscultuur is niet te onderschatten. Alles wat gebeurt in een organisatie wordt uit diepe verdoken waarden gestuurd. Vernieuwingen of verandering, zo goed bedoeld ook, vallen of slagen dank zij de bedrijfscultuur. Cultuur van de organisatie veranderen kan, mits men eerst de heersende cultuur onderkent. Het ontdekken van de heersende cultuur en het introduceren van een aangepaste cultuur in de organisatie zijn de hoofdthema’s in deze bijdragen.
Bedrijfscultuur kennen betekent: hulp hebben om het verleden te verklaren en zo het heden te verstaan en dus de toekomst te kunnen voorspellen. Dit beïnvloedt dan alweer het gebeuren en veroorzaakt minder hinder van het onverwachte (vrij vertaald uit Charles Handy, “Understanding Organisations”).
Vanaf wanneer heeft iemand recht op een bureaustoel met armleuningen, op een plaats op de parking, op een eigen bureel? Wanneer en door wie worden er memo’s geschreven? Wie mag het systeem van vlottende uren gebruiken? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vindt men terug in de bedrijfscultuur. Dit zou kunnen een detail zijn, mocht de bedrijfscultuur ook niet grotendeels invloed hebben op het nemen van beslissingen, van de meest operationele tot de meest strategische. De bedrijfscultuur maakt van elke organisatie iets unieks. Twee organisaties kunnen net dezelfde missie en doelpubliek hebben, zij kunnen dezelfde strategie en beleid uitstippelen, dezelfde processen gebruiken en toch verschillend zijn.
De directeur, leidinggevende, moet dus rekening houden met deze bedrijfscultuur wil hij een positief resultaat bereiken. De begeleiding geeft een overzicht van de bedrijfscultuurstijlen en bespreekt verschillende instrumenten om de bedrijfscultuur te bepalen. De bedoeling is om de cultuur zodanig aan te passen, dat de bedrijfscultuur veeleer een voordeel is dan een beperking.
 
Cultuurmetingen en analyses zijn belangrijk :
 
om gewoon de negatieve aspecten van een cultuur te bedwingen en de positieve te versterken. Het vermijdt ook dat de organisatie in de valkuil van de cultuur trapt;
 
Bij fusies. Vele fusies mislukken omdat er geen rekening wordt gehouden met de culturen van de betrokken organisaties;
 
Bij de aanwerving van nieuwe directie- en of kaderleden. Directies scheppen een nieuwe cultuur. Deze cultuur kan botsen met de heersende cultuur;
 
Bij het invoeren van veranderingen. Cultuur houdt de verandering tegen. DE cultuur kennen betekent dat de organisatie in staat is om de remmingen te neutraliseren;
 
Als de organisatie onderliggende problemen of onbespreekbare problemen aanvoelt.

E. Schein, Organisational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, USA,1992. C. Handy, Understanding Organisations, Penguin, Business Management, London, Fourth Edition, Reprint, 1999.