Dewaele Consultancy - Power for your Organisation
Terug hier
Open Workshops

Najaarsprogramma

Timemanagement

donderdag 24 november 2016 van 9u30 tot 16u 

De cursus is nogal persoonlijk gericht. Het gaat over JOUW tijd en het gebruik van JE EIGEN tijd. Er wordt eerst snel getest naar openheid voor timemanagement om dan over te stappen naar een analyse van de kernprincipes van timemanagement


Tevredenheid en motivatie, (vrijwilligers)
tevredenheid meten

woensdag 09 november 2016
9u30 tot 16u 

Medewerkerstevredenheid meten is nuttig voor een organisatie die goed werkt en kwaliteit wil leveren. Voor kleine organisaties wordt de medewerkerstevredenheid best getest via de gewone functioneringsgesprekken, team– en/of stafvergaderingen, enz.
De organisatie moet er echter rekening mee houden dat de tevredenheidsmetingen, zoals verder beschreven, slechts nuttig zijn voor  organisaties met vele (vrijwillige) medewerkers.
Een tevredenheidsonderzoek wordt interessant voor organisaties die meer dan 50 medewerkers vertegenwoordigen. Met medewerkers bedoelen we, zoals altijd zowel de betaalde als de vrijwillige medewerkers.

Kennismanagement

donderdag 1 december 2016
9u30 tot 16u 

Kennismanagement is een systematische benadering om kennis te vinden, te creëren, te verstaan en toe te passen. Niet alle kennis is ‘good practice’, de meeste kennis zit immers diep in de hoofden van medewerkers. Deze vorm van kennis is de moeilijkste om te ontsluiten, omdat de meeste medewerkers onwetend zijn over hun eigen kennis of over het belang van hun eigen kennis voor anderen. 

Werving en selectie

donderdag 8 december 2016
9u30 tot 16u 

De opleiding start met het definiëren van het essentieel verschil tussen werven en selecteren. Verder volgt de bespreking van het belang van het goed werven van medewerkers.De volledige wervingsprocedure wordt toegelicht . Volgende onderwerpen worden behandeld:het bepalen van de noodzaak van een vacature, de omschrijving van een vacature, het kenbaar maken van de vacature of de eigenlijke werving.Er wordt ook ingegaan op hoe men een goede advertentie opstelt en hoe de taal in de advertentie een eerste natuurlijke selectie uitvoert. Ook andere communicatiekanalen worden geanalyseerd zoals o.a. portalsites, prikborden, tijdschriften, interne informatiekanalen,…Hoe worden de wervingsdocumenten opgesteld en welke opdrachten kan men vragen aan mogelijke kandidaten?


Voorjaarsprogramma
Dynamiseer je raad van bestuur

donderdag2 februari 2017 van 9u30 tot 16u 

Over horizontale organisaties en nieuwe verenigingsvormen.

Om een raad van bestuur te dynamiseren moeten de bestuurders de dynamiek van een organisatie inzien.
Wij gaan uitgebreid in op de soort organisaties en de gevolgen op de vrijwilligerswerking. We bekijken welke soort je eigen organisatie is en we analyseren de ruilmotieven die je organisatie aanbiedt. We bekijken de verantwoordelijkheden van een goed bestuur en proberen een ‘profiel’ op te stellen voor een bestuurslid van je organisatie.

Vrijwilligersbeheer

dinsdag 14 februari 2017 van 9u30 tot 16u 

Een volledige nieuwe kijk op vrijwilligersbeheer en een daaraan verbonden vrijwilligersbeleid op maat en rekening houdend met generatieverschillen en verschillende noden van generaties
 
Sinds zijn ontstaan heeft het vrijwilligerswerk een grote evolutie meegemaakt onder invloed van diverse factoren. Vooreerst is er een wisselende maatschappelijke context waarin men van het zuiver caritatieve vrijwilligerswerk stilaan geëvolueerd is naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. Anderzijds is er ook de groeiende vrijetijdsmarkt die sterk is uitgebreid en zelfs gedeeltelijk is gecommercialiseerd. Alles is te koop en men is niet noodzakelijk meer aangewezen op vrijwilligers-organisaties om zijn tijd nuttig te kunnen besteden. Het is dan ook evident dat de positie en de attitude van de vrijwilligers binnen een organisatie sterk veranderd zijn.


 
  • Praktisch
Alle workshops zijn dagopleidingen .
Alle workshops zijn op maat voor de social profit organisaties.
9u30 tot 16u30 (6uur opleiding).
€95 + BTW 21% , broodjeslunch en cursusmap inbegrepen.
Alle opleidingen worden georganiseerd in Brussel, of Mechelen, Antwerpen dicht bij een NMBS station.
De exacte locatie wordt met de bevestiging meegedeeld
Reductie van €5 bij gebruik van het openbaar vervoer.
Minimaal 1 inschrijving per opleiding, maximaal 15.
Inschrijven via e-mail of website (contactformulier).
Betaling na ontvangst factuur.
 
Voor de avondopleiding:
van 19 tot 2200
45 + BTW 21% per sessie
De exacte locatie wordt met de bevestiging meegedeeld
Reductie van €5 bij gebruik van het openbaar vervoer.
Minimaal 6 inschrijvingen per opleiding, maximaal 15.
Inschrijven via e-mail of website (contactformulier).
Betaling na ontvangst factuur.